Hva er Gestalt terapi?

Click here to go to this page in English. 

Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i dag. 

De grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir.

 Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale og ved bruk av andre kreative metoder.

Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes.

Gestaltterapi kan dermed sies å være en eksperimentell psykoterapi og metodene som benyttes er opplevelsesorientert.  Det vil si at når terapeuten mener det kan være nyttig, og du som klient er klar for det og nysgjerrig, kan vi sammen prøve ut forskjellige teknikker som kan inkludere mer enn samtale - f.eks. rollespill, eller konkrete hjelpemidler som tegninger, fantasireiser, berøring osv. Teknikkene er godt egnet for noen klienter, og mindre for andre, men det er du som bestemmer om du har lyst å eksperimentere eller ikke.

Gestaltterapi er ingen lettvint eller hurtig ”kur”.  Det kan være smertefullt og vondt å gjenoppleve tidligere episoder i livet, erkjenne seg selv der en er i livet, se egne begrensninger og ta valg. Det kan også være berikende, meningsfylt og inspirerende, og åpne opp en hel rekke nye muligheter!

Les mer om Gestaltterapi her.

Ta kontaktepost, eller ring 977 25 898, så kan vi sette opp en time og ser om gestaltterapi passer for deg. 

Du er hjertelig velkommen!