Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger hos Gestaltplassen.

Gestaltplassen (org.nr. 996 373 975), ved Marion Fisher, er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger i virksomheten.

Virksomheten er Behandlingsansvarlig for:

• Klienter.

• Kontaktpersoner hos kunder og leverandører.

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:

• Registrere nye klienter.

• Føre journal i forbindelse med konsultasjoner.

• Fakturering.

Personopplysninger som behandles og lagres er:

• Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato.

• Kontaktdetaljer som e-post, adresse og telefonnummer

• Navn på fastlegen

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:

• Å overholde avtalen med klienter.

• Eksplisitt samtykke.

• Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.

• Å ivareta virksomhetens berettigede interesser (forutsatt at enkeltpersoners interesser ivaretas), for eksempel for å forsvare et rettskrav.

Enkeltpersoner kan til enhver tid:

• Trekke tilbake samtykket til behandlingsaktiviteter som er basert på samtykke.

• Få innsyn i sine personopplysninger og kopi av journal og andre personopplysninger.

• Endre sine personopplysninger.

• Be om sletting av sine personopplysninger.

• Avslutte avtaleforholdet.

Lagringstid for personopplysninger

Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

Overføring av personopplysninger

Gestaltplassen utleverer ikke personopplysninger annet enn til myndigheter i henhold til lov og gjeldende regelverk eller etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte.

Gestaltplassen bruker følgende eksterne databehandlere

• Domeneshop for leveranse av eposttjenester og WEB-hotell for virksomhetens WEB-sider.

• Klientformidlingstjenesten GoMentor for formidling av klienter til virksomheten

Bruk av informasjonskapsler

Gestaltplassen bruker ikke informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider.

Klagerett

Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt på epost gestaltplassen@hotmail.no eller telefon +47 977 25 898.