Terapeutens rolle

Click here for this page in English.  

 

Sammenlignet med den klassiske psykoanalytiske retningen, er gestaltterapeuter ikke så opptatt av å finne ut hvorfor et menneske har det som det har det. I stedet er gestaltterapeuten opptatt av hvordan en klient opplever tilværelsen sin nå, og vil ha dette som utgangspunkt i det terapeutiske arbeidet. 

Det betyr ikke at din fortid ikke er viktig. Selvfølgelig preger dine tidligere erfaringer deg som menneske, men i gestaltterapi er det større fokus på hvordan fortiden preger deg i dag, for så å bringe dette inn i terapien, i møtet mellom deg og meg. Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Det kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant i arbeidet mellom klient og terapeut.

 

Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er derfor terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, og inntar ikke en distansert, betraktende, analytisk holdning, men inngår heller i et likeverdig samspill med klienten. 

En terapeut vil typisk vise empati og forståelse, men vil også kunne utfordre klientens tanker og følelser slik at klienten kan få nye innsikter til det som hun eller han sliter med. 

 Spørsmål? Noe du lurer på? Jeg svarer på alle mail henvendelser. Klikk her

Eller ring 977 25 898 for å sette opp en time. Du er hjertelig velkommen!