Psykiske problemer

Click here for this page in English.

Vi har alle en psykisk helse, og akkurat som fysisk helse, kan psykisk helse svikte noen ganger. Å ha psykiske problemer betyr at du sliter, at du lider, men det behøver ikke betyr at du er unormal, ”gal” eller alvorlig sinnslidende. Det er faktisk nokså normalt å ha psykiske problemer! Tallene varierer, men ca. hver fjerde person som lever i Norge idag vil søke hjelp for sine psykiske problemer en eller annen gang i løpet av livet, og over 1,1 millioner sykefraværsdager er relatert til psykiske problemer (kilde: NAV, sentralsykefraværsstatistikk). 

Alle - med andre ord - sliter i perioder. Du kan oppleve psyksiske problemer når du står foran et vanskelig valg – f.eks. ved samlivsbrudd, flytting, eller karrierevalg. Andre ganger kan det oppleves som en akutt krise – f.eks. ved skilsmisse, å miste den daglige kontakt med, eller omsorg for, barna dine, hvis du opplever mobbing på jobb eller skole, ved dødsfall i familien, ved egen eller andres sykdom, ved å miste jobben, eller bli utsatt for vold (fysisk eller psykisk) eller andre kriminalitet. Listen er lang.  

Noen ganger kan psykiske lidelser ha bygget seg opp over tid. Det kan være at du sliter med spiseforstyrrelse, utbrenthet, medavhengighet, depresjon eller angst. Eller at du alltid har hatt problemer med å sette grenser for det du er villig til å bli utsatt for, at du har lav selvtillit, at du sliter med å være åpen om egen seksualitet, alltid velger feil partner, eller at du er blitt mer og mer redd for å gå ut av huset, eller ha sosialomgang med andre. Andre ganger kan man oppleve at en psykisk lidelse kommer helt uventet - som lyn fra klar himmel – som med noen former av panikkangst, eller depresjon.

Psykiske problemer kommer i mange former og kan ramme alle – også svært ressurssterke mennesker! Men de kan også overvinnes av alle! For noen er det imidlertid tungt å innrømme at man trenge hjelp for sine psykiske plager. For noen er det å ha psykiske plager fortsatt forbundet med skam.

Uansett hva du har av problemer akter jeg å ha respekt for deg og din livssituasjon, og å bistå deg i å komme videre hvis du står fast. Jeg mener at gestaltterapi kan støtte deg i å finne veien videre og bringe endring. Tar du kontakt med meg går du ikke veien alene...

Spørsmål? 

Ta kontakt på Gestaltplassen@hotmail.no, eller ring 977 25 898 for å sette opp en time. 

Du er hjertelig velkommen!